Zapraszamy do naszego nowego sklepu www.Genoplast.com!

Oferowane w GenoPlast Biotech S.A. Profesjonalne Plastiki Laboratoryjne posiadają certyfikaty jakości

Wybierając nasze profesjonalne plastiki laboratoryjne, otrzymujesz nie tylko produkty o najwyższej jakości, ale także pewność, że korzystasz z narzędzi, które spełniają najwyższe standardy branżowe. Dzięki naszym certyfikatom jakości, możesz mieć pełne zaufanie do naszych plastików i skoncentrować się na osiąganiu najlepszych wyników w Twoich badaniach. Nasze produkty są starannie testowane i weryfikowane pod kątem odporności chemicznej, trwałości mechanicznej oraz spełniania norm higienicznych. Dzięki temu, nasi klienci mogą być pewni, że korzystając z naszych plastików, mają do czynienia z solidnymi i niezawodnymi narzędziami laboratoryjnymi.

Certyfikat ISO 11137-FUTENG

Międzynarodowy standard określający wymagania dotyczące sterylizacji produktów medycznych za pomocą promieniowania jonizującego, takiego jak promieniowanie gamma lub promieniowanie rentgenowskie. Jest to standard opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i służy do zapewnienia, że proces sterylizacji jest odpowiednio skonfigurowany i kontrolowany, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność produktów medycznych. Litera „F” w oznaczeniu ISO 11137-FUTENG oznacza, że standard ten jest specyficzny dla sterylizacji produktów medycznych za pomocą promieniowania jonizującego w celu osiągnięcia pożądanego efektu biologicznego, takiego jak eliminacja lub zniszczenie mikroorganizmów. Certyfikat ISO 11137-FUTENG wskazuje, że dany produkt medyczny został sterylizowany zgodnie z wymaganiami tego standardu. Otrzymanie tego certyfikatu oznacza, że proces sterylizacji produktu został dokładnie przeanalizowany, zbadany i potwierdzony, a produkt jest odpowiednio sterylizowany i spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa i skuteczności.

Certyfikat ISO 13485-FUTENG

Międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania jakością w branży medycznej. Standard ten określa wymagania dotyczące projektowania, produkcji, instalacji i obsługi urządzeń medycznych oraz usług z nimi związanych. Jest to standard opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i jest uznawany na całym świecie jako wyznacznik wysokiej jakości i bezpieczeństwa w branży medycznej. Litera „F” w oznaczeniu ISO 13485-FUTENG oznacza, że standard ten jest specyficzny dla branży medycznej i odnosi się do wymagań dotyczących sterylizacji produktów medycznych za pomocą promieniowania jonizującego, takiego jak promieniowanie gamma lub promieniowanie rentgenowskie. Certyfikat ISO 13485-FUTENG wskazuje, że dana organizacja medyczna lub producent produktów medycznych spełnia wymagania tego standardu zarządzania jakością w branży medycznej, a także wykonuje sterylizację produktów zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Otrzymanie tego certyfikatu oznacza, że organizacja jest w stanie zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo swoich produktów medycznych.

Certyfikat ISO 9001

Jest to międzynarodowy certyfikat, który jest uznawany na całym świecie i daje pewność, że nasi dostawcy przestrzegają wysokich standardów i najlepszych praktyk. Posiadanie certyfikatu ISO świadczy o dojrzałości organizacji i profesjonalizmie w jej działaniach, co przekłada się na mniejsze ryzyko rozczarowania się produktem. Certyfikat ISO stanowi potwierdzenie wysokiej jakości produktów oferowanych przez naszych partnerów biznesowych. Certyfikat ISO jest ważnym narzędziem dla naszej firmy, ponieważ dążymy do doskonałości w zakresie jakości oferowanych produktów. Zapewnia on naszym konsumentom większe zaufanie do profesjonalnych plastików laboratoryjnych, ponieważ świadczy o tym, że nasze produkty są dostarczane zgodnie z określonymi standardami.

Znak CE (Conformité Européene)

Na produktach medycznych do in vitro (IVD) jest oznaczeniem, które wskazuje na zgodność danego produktu z europejskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakości i skuteczności. Oznacza to, że produkt spełnia określone wymagania i przeszedł ocenę zgodności, która jest niezbędna do wprowadzenia go na rynek europejski. Znak CE jest wydawany przez upoważnione jednostki oceniające, zwane organami notyfikowanymi, które przeprowadzają niezależne oceny produktów medycznych. Te jednostki mają za zadanie potwierdzić, czy produkt spełnia odpowiednie wymagania zgodnie z obowiązującymi dyrektywami lub regulacjami dotyczącymi wyrobów medycznych. Dla produktów medycznych do in vitro znak CE jest szczególnie istotny. Oznacza, że produkt, taki jak test diagnostyczny, zestaw do analizy krwi czy urządzenie laboratoryjne, został oceniony pod kątem swojej dokładności, skuteczności, bezpieczeństwa dla pacjenta i użytkownika oraz zgodności z odpowiednimi normami i wytycznymi. Posiadanie znaku CE umożliwia producentom wprowadzenie swoich produktów medycznych do in vitro na rynek europejski. Oznaczenie to daje też pewność pacjentom, pracownikom służby zdrowia i organom regulacyjnym, że dany produkt spełnia niezbędne wymagania i można mu zaufać w zakresie diagnostyki, monitorowania i innych zastosowań medycznych.